Skip to main content

Meet Our Staff


   MARIO A. BECERRA

    English Teacher


     JESSE BUSTAMANTE

    English Teacher    


    KELLY FLOOD MARCUM

    Math and Computer Science Teacher


   ERICA HUERTA

    Social Studies Teacher


     REGINA LY

    Science Teacher


     ANNA MACIAS-SALAS

    Mathematics Teacher


   JENNIFER NGUYEN

    Computer Science Teacher


   ANABEL PÉREZ

    Science Teacher


   ANNE TAN 

   Math Teacher


   LIDA THANG

    English Teacher


   KIMBERLY SANCHEZ

    9-12 Grade Counselor/Magnet Coordinator